Tải Free Video Downloader cho Mac

Link Tải Free Video Downloader cho Mac chính thức:


Free Video Downloader cho Mac - Hỗ trợ download video

Free Video Downloader cho Mac là 1 trình tải xuống video mạnh mẽ, miễn phí cho người sử dụng Mac để tải video FLV từ Youtube, Google, Vimeo, Break, MySpace, Gofish và những trang share video khác giống Youtube. Nó sẽ tự động tìm ra những video internet và giúp bạn tải xuống những phim đầy đủ độ dài có thể được chơi trong Safari hay Firefox ngay lập tức. Chương trình cũng giúp video Youtube HD.Chương trình thực sự dễ sử dụng, chỉ có mở trang web của video bạn có ý định tải, và khi nó bắt đầu phát, Free Video Downloader cho Mac có thể tự động tìm ra và bắt đầu tải xuống. Bạn có thể mở một số trang web nếu bạn có ý định tải nhiều video với một lúc.
(theo iSkysoft)


Link Tải Free Video Downloader cho Mac mới nhất: