Tải Free Virus Removal Tool cho W32/Iksmas Worm

Link Tải Free Virus Removal Tool cho W32/Iksmas Worm chính thức:

Tải về máy (376 Byte)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Free Virus Removal Tool for W32/Iksmas Worm

Free Virus Removal Tool for W32/Iksmas Worm sẽ phát hiên và xóa bỏ những biến thể của virus Iksmas ra khỏi máy tính của bạn một cách nhanh lẹ và dễ.