Tải FreeMeter 2.8.2

Link Tải FreeMeter 2.8.2 chính thức:


FreeMeter 2.8.2

FreeMeter là 1 tiện ích cho hệ thống, tool này hỗ trợ chúng ta kiểm soát hoạt động của hệ thống gồm có: Dung lượng đĩa, ko gian trống còn lại.

Hoạt động của CPU, tốc độ truyền dữ liệu trên đĩa, tổng dung lượng bộ nhớ vật lý, từng sử dụng hết bao nhiêu %. Bạn có thể tận dụng nó như một tool kiểm tra email...


Link Tải FreeMeter 2.8.2 mới nhất: