Tải Freeraser

Link Tải Freeraser chính thức:


Freeraser - Hỗ trợ xóa dữ liệu

Cách delete file thông hay sẽ ko đủ làm bạn yên lòng. Đặc biệt khi bạn phải delete những thông báo nhạy cảm, như những bí ẩn kinh doanh chả hạn, bạn luôn có ý định nó “vĩnh viễn ra đi”. Bởi vì, như bạn từng biết, có vô vàn phần mềm có năng lực khôi phục những dữ liệu từng xóa.Nếu như bạn phải một tool delete dữ liệu vĩnh viễn và an toàn, bạn được phép sẽ phải có Freeraser. Phần mềm này giúp những thuật toán ghi bất kỳ, bảo đảm là dữ liệu đấy sẽ không thể khôi phục dữ liệu được và có 3 mức độ xóa:
    Xóa nhanh
    Tiêu hủy
    Xóa chắc chắn


Link Tải Freeraser mới nhất: