Tải FreeSizer Portable (64 bit)

Link Tải FreeSizer Portable (64 bit) chính thức:

Tải về máy (313,2 KB)


FreeSizer Portable (64 bit)

Bạn có ý định edit kích thước hình ảnh đồng thời cũng có ý định biết thông báo như kích thước và dung lượng của ảnh edit. Freesizer chính là tool hỗ trợ bạn kiểm tra kích thước và dung lượng của tệp ảnh mới.
FreeSizer Portable (64 bit)
Phần mềm này thực sự dễ dàng bạn phải kéo và thả một hay nhiều hình ảnh vào danh bạ, chọn cấu hình cho những mục đích như: Email, Instant message, mạng cộng đồng, iPhone/iPod. Sau đấy nhấn vào nút "Start Resizing" để bắt đầu chuyển đổi.
FreeSizer Portable (64 bit)
Chức năng "FreeSizer":
- Dễ sử dụng.- Hỗ trợ kéo và thả.- Tích hợp sẵn chức năng xem trước để kiểm tra những thiết lập thay đổi kích thước.- Thay đổi nhiều hình ảnh với một lúc.- Tự động tính toán kích thước và dung lượng của ảnh edit.- Tự động đặt tên file.- Không làm thay đổi bố cục lúc đầu.- Có thể tùy chọn chất lượng của ảnh edit.


Link Tải FreeSizer Portable (64 bit) mới nhất:

Tải về máy (313,2 KB)