Tải French - Chinese Dictionary Cho Android

Link Tải French - Chinese Dictionary Cho Android chính thức:

French - Chinese Dictionary là từ điển Pháp – Trung Quốc miễn phí trên ĐT Android.
Vài chức năng chính:

- Từ điển Trung Quốc cùng hơn 34.000 mục.- Từ điển Trung Quốc và Pháp cùng hơn 25.00 mục.- Các ký tự nổi bật có thể được trực tiếp thay thế bằng một chữ cái khác, có mối quan hệ tương ứng như sau: à✠- a ç - c éèêë - e îï - io - ô u – ùû.- Hỗ trợ phát âm tiếng Pháp và Trung Quốc tuy nhiên phải có sự giúp của Internet.- Người sử dụng có thể lưu những mục ưa thích để sử dụng sau này.
French - Chinese Dictionary Cho Android


Link Tải French - Chinese Dictionary Cho Android mới nhất: