Tải French Translator/Dictionary Cho Android

Link Tải French Translator/Dictionary Cho Android chính thức:

French Translator / Dictionary là tool dịch giọng kể thành tiếng Pháp. Nên kể một câu tiếng Anh bạn sẽ nghe nhìn bản dịch bằng tiếng Pháp ngay lập tức hay ngược lại.
Vài chức năng chính:

- Nhận dạng giọng kể tiếng Anh và tiếng Pháp.- Nghe giấy tờ dịch bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp.- Chia sẻ bản dịch bằng Facebook, tn SMS hay Email.- Nghe phát âm.Chú ý: Yêu cầu truy cập Internet.
French Translator/Dictionary Cho Android


Link Tải French Translator/Dictionary Cho Android mới nhất: