Tải French Translator TransZilla Cho Android

Link Tải French Translator TransZilla Cho Android chính thức:

French Translator TransZillalà tool dịch miễn phí. Hỗ trợ dịch tiếng Anh thành tiếng Pháp và ngược lại.Có thể dịch ngẫu nhiên từ hay cụm từ, cách sử dụng thực sự đơn giải chỉ có chọn loại ngôn ngữ sau đấy nhấn GO.
Các chức năng chính:

- Hỗ trợ TTS - Text To Speech (chuyển đổi từ giấy tờ thành giọng nói).- Hỗ trợ nhận dạng giọng nói.- Chia sẻ bản dịch bằng tn SMS hay Email.- Dịch thực sự nhanh lẹ.
French Translator TransZilla Cho Android


Link Tải French Translator TransZilla Cho Android mới nhất: