Tải Friend Screener cho Facebook

Link Tải Friend Screener cho Facebook chính thức:

Trải nghiệm mạng cộng đồng Facebook cùng những chức năng chắc chắn mới trong ứng dụng Friend Screener for Facabook.

Chức năng:

Duyệt Facebook tương tự như trình duyệt truyền thống
Upload ảnh lên Facebook
Duyệt album ảnh Facebook và lưu ảnh vào iPad
Vẽ tranh và vẽ phác thảo lên ảnh và share trên Facebook
Chụp ảnh và video, upload lên Facebook
Dùng chế độ trình duyệt di động (tuyệt vời cho 3G hay truy cập share)
Minh Lộc


Link Tải Friend Screener cho Facebook mới nhất: