Tải FriendIn cho iOS

Link Tải FriendIn cho iOS chính thức:

FriendIn cho iOS là phần mềm tạo hồ sơ số liên hệ từ thông báo friend trên Gmail, Yahoo! Mail, Facebook, Twitter và LinkedIn.Thao tác thực sự dễ dàng. Người sử dụng cần truy cập FriendIn để vào tài khoản cộng đồng (tất cả thông báo sẽ được bảo mật trên thiết bị), ứng dụng sẽ tự động thêm số liên hệ cộng đồng, gồm có thông báo công kđôi từ profile, ảnh, ngày sinh, chỗ ở Email...
FriendIn cho iOS

Chức năng:

Quản lý số liên hệ từ mạng cộng đồng
Ảnh liên hệ lớn
Bổ sung thông báo profile
Cập nhật số liên hệ qua mạng cộng đồng
Lược sử email theo số liên hệ
Liên lạc với bạn bè tức thời
Minh Lộc


Link Tải FriendIn cho iOS mới nhất: