Tải Friendship Calculator cho iOS

Link Tải Friendship Calculator cho iOS chính thức:

Tải về máy (819,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Friendship Calculator cho iOS - Ứng dụng giải trí cho iPhone

Tính toán thông số tình bạn cùng mỗi người bạn bè bằng ứng dụng Friendship Calculator cho iOS.
Thao tác thực sự dễ dàng, người sử dụng chỉ có nhập tên và tên bạn của mình, sau đấy nhấn Submit để nhận số phần trăm tình bạn giữa 2 người.
Minh Lộc


Link Tải Friendship Calculator cho iOS mới nhất:

Tải về máy (819,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)