Tải FTP Commander Pro 8.0

Link Tải FTP Commander Pro 8.0 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


FTP Commander Pro 8.0

FTP Commander là 1 chương trình FTP cho máy trạm trên nền Windows. Nó đc xây dựng bởi InternetSoft Corp. Chương trình này hỗ trợ bạn tải xuống và đẩy lên dữ liệu hay hủy một hay nhiều tệp, gồm có cả những Folder chung cùng những Folder con bên trong của nó. Ngoài ra, chương trình có thể tự động tiếp tục thực hiện và làm xong việc chuyển tệp sau khi từng bị ngắt bởi một lý do nào đó.
Điểm đặc trưng là nó cũng gồm có những chuẩn bảo mật như SSL, SSH, PGP và mã hóa mật khẩu, mã hóa 128-256-bit, chế độ truyền dữ liệu đa tiến trình, chmod và những lệnh riêng khác, đồng bộ hóa tệp và Folder, giúp proxy, tool sao lưu và nó cũng từng được địa phương hóa thành 23 ngôn ngữ khác nhau gồm có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc.
Tổng hợp


Link Tải FTP Commander Pro 8.0 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)