Tải FTPSyncX cho Android

Link Tải FTPSyncX cho Android chính thức:

FTPSyncX là 1 trong các tool đồng bộ từ xa phổ biến hiện nay. Nó có thể đồng bộ những file và folder. Các loại máy chủ điều khiển từ xa như FTP, FTPS (SSL), SFTP (SSH) và SMB beta (Samba, Windows shares). Bảo mật là 1 việc cần thiết, vậy phải ko FTPSyncX lưu mật khẩu ở dạng giấy tờ thuần. Do đó, ko ai có thể đọc những mật khẩu từng lưu.
Các chức năng chính:

Đồng bộ tự động hay thủ công
Các loại server: FTP, FTPS (SSL), SFTP (SSH), SMB (Samba, Windows shares)
Đồng bộ folder hay server
Đặt AutoSync on/off đối cùng những folder, server
Shortcut trên MH thực hiện công việc giống cùng tasker plugin.
Widget có những icon khác nhau cho nhiều loại việc làm
Chỉ đồng bộ trên mạng WLAN
Bỏ qua những file theo đuôi mở rộng hay kích cỡ
Đặt đồng bộ cho tất cả những folder.


Link Tải FTPSyncX cho Android mới nhất: