Tải Full Text Document Search cho Android

Link Tải Full Text Document Search cho Android chính thức:


Full Text Document Search cho Android - Tìm kiếm giấy tờ trên android

Document Search làm trong việc tìm những tài liệu trên Android của bạn biến thành dễ hơn. Đây là 1 ứng dụng cung cấp tính năng tìm giấy tờ đầy đủ trên những file (từ word doc docx, excel xls, txt…), âm nhạc, hình ảnh và rất nhiều hơn nữa.Bằng cách tìm toàn giấy tờ, ứng dụng hỗ trợ bạn tìm dễ hơn,giải phóng bạn khỏi việc tổ chức file và đánh dấu trang.
Full Text Document Search cho Android
An Nhiên


Link Tải Full Text Document Search cho Android mới nhất: