Tải Game Lines

Link Tải Game Lines chính thức:


Game Lines - Sắp xếp bóng

Game Lines là 1 trò chơi miễn phí. Mục đích là để sắp xếp những quả bóng với màu thành một đường thẳng.
Game Lines
Khu vực chơi là 1 hình vuông 9x9, có những quả bóng màu sắc khác nhau lộ diện đều đặn. Thử thách của bạn là xếp những quả bóng với màu thành một đường thẳng (5 quả bóng hay nhiều hơn).Người chơi có thể di giời bóng, nếu có đường chạy (liên kết những ô trống theo chiều dọc và ngang) giữa địa điểm hiện tại của quả bóng và đích xuất hiện mong muốn.Lúc sắp xếp trên một dòng có đủ 5 quả bóng với màu hay nhiều hơn (ngang, dọc hay chéo) nó sẽ biến mất.


Link Tải Game Lines mới nhất: