Tải Games Review

Link Tải Games Review chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

Games Review là 1 mẫu blogger miễn phí cùng 3 cột, sidebar bên phải và trái, được tạo ra bản quyền cho blogger, gồm có những biểu tượng đánh dấu mạng cộng đồng và những trình đơn thả xuống. Mẫu được tạo ra hợp cùng blog đề tài trò chơi.
Các chức năng chính:

Tùy chọn quản trị bảng điều khiển V3: khiến nó dễ tùy biến trang web của bạn
Dùng tối đa chiều rộng trang
Đặc trưng trượt - hiển thị nội dung: để hiển thị nội dung bài hay edit từ bảng điều khiển
Sẵn sàng cho những biểu ngữ quảng cáo
Logo PSD: dễ dàng chỉ edit những giấy tờ bằng Photoshop
Biểu tượng đánh dấu trang mạng cộng đồng
Bài viết phổ biến trong sidebar cùng thumbnail
Biểu tượng cộng đồng, dễ để edit bằng bảng điều khiển tùy chọn
Màu sắc: màu đen và trắng
Games Review


Link Tải Games Review mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)