Tải GeForce 256 (Linux Display Driver - AMD64/EM64T) 1.0-7184

Link Tải GeForce 256 (Linux Display Driver - AMD64/EM64T) 1.0-7184 chính thức:


GeForce 256 (Linux Display Driver - AMD64/EM64T) 1.0-7184

Được giúp thêm X.Org 7.1
Cải thiện tương tác cùng những nhân Linux bản mới hơn