Tải Giấy đề nghị thu hồi ứng trước

Link Tải Giấy đề nghị thu hồi ứng trước chính thức:

Tải về máy (288,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu C2-04/NS giấy đề nghị thu hồi ứng trước được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Giấy đề nghị thu hồi ứng trước chính thức có hiệu lực nói từ khi 12/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo. 


Mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước. 


Link Tải Giấy đề nghị thu hồi ứng trước mới nhất:

Tải về máy (288,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)