Tải Giấy khen

Link Tải Giấy khen chính thức:


Giấy khen - Template giấy khen

Giáo viên biểu dương thành tích học tập của học sinh cùng mẫu giấy khen có thể tùy chỉnh này. Thiết kế viền xanh lục trang trọng hợp cùng mọi lứa tuổi học sinh.
Giấy khen
Phù hợp cùng Microsoft PowerPoint 2013.