Tải GiliSoft Exe Lock

Link Tải GiliSoft Exe Lock chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


GiliSoft Exe Lock

GiliSoft Exe Lock có thể khóa bất cứ phần mềm thực thi nào trên PC, một người không thể đi phần mềm từng khóa mà chưa có mật khẩu. Nếu như bạn ko có ý định người khác sử dụng phần mềm cần thiết trên PC như phần mềm thuế, tài chính riêng tư hay những phần mềm khác, bạn phải đi ứng dụng này.
Các chức năng chính:Hỗ trợ khóa phần mềm 32 hay 64 bit: GiliSoft Exe Lock giúp bất cứ phần mềm thực thi nào trên PC của bạn.
Hỗ trợ sử dụng lệnh: Bạn có thể đi GiliSoft Exe Lock cùng lệnh để khóa hay mở khóa những phần mềm.
Mật khẩu bảo vệ: GiliSoft Exe Lock sử dụng mật khẩu để khóa phần mềm, vậy phải chưa có cách nào khác ngoài cài đặt hay đi nó nếu bạn chưa có mật khẩu.
Tương thích cùng phần cứng: Hỗ trợ Intel® Pentium D Dual-Core Processor và AMD Athlon™ 64X2 Dual-CoreProcessor
Tương thích cùng hệ thống: Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7 (32&64).


Link Tải GiliSoft Exe Lock mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)