Tải Gmail Notifier cho Firefox

Link Tải Gmail Notifier cho Firefox chính thức:

Tải về máy (140,3 KB)


Gmail Notifier for Firefox

Gmail Notifier là 1 ứng dụng thực sự có íchcho những người sử dụng tài khoản Gmail. Ứng dụng giúp bạn theo dõinhiều hòm thư khác nhau mà ko phải truy cập đã tài khoản.Add-on này sẽ lưu tất cả những mật khẩu và tự động truy cập đến Gmail. Nếucó thư mới, nó sẽ hiển thị thông tin dưới dạng hộp thoại kèm theo âmthanh.
Gmail Notifier


Link Tải Gmail Notifier cho Firefox mới nhất:

Tải về máy (140,3 KB)