Tải Gmail Notifier Plus

Link Tải Gmail Notifier Plus chính thức:


Gmail Notifier Plus - Kiểm tra thư theo thời gian biểu

Gmail Notifier Plus hỗ trợ người sử dụng kiểm tra thư theo thời gian biểu, nhiều tùy chọn hoặc giải pháp tối ưu trên Windows 7. Gmail là dịch vụ email miễn phí được nhiều người sử dụng hiện nay. Hầu hết người sử dụng chỉ biết có thư mới khi truy cập vào hộp thư của mình bằng trình duyệt. Tuy rằng có được một ứng dụng hỗ trợ người sử dụng nhanh lẹ biết là mình có thư mới hoặc ko ngay khi đang nạp vào hộp thư, tuy nhiên chưa đủ để người sử dụng có thể quản lý tức thời hộp thư của mình.
Đồng thời, cũng có một vài dịch vụ hỗ trợ kiểm tra thư điện tử định kỳ một cách nhanh lẹ, tuy nhiên hạn chế là chỉ hiện một pop-up lên. Nếu như ko lưu ý bạn được phép bỏ sót thư. Vì thế, ứng dụng Gmail Notifier Plus hỗ trợ người sử dụng kiểm tra thư thuận tiện hơn.


Link Tải Gmail Notifier Plus mới nhất: