Tải GMDH Shell

Link Tải GMDH Shell chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


GMDH Shell

GMDH Shell là tool sử dụng để kđôi thác và dự báo những bộ dữ liệu đa chỉ số. Nó thực hiện các giai đoạn tối ưu hóa tự động cấu trúc và chỉ số của mô hình toán học căn bản trong dữ liệu của bạn.
GMDH Shell
Chức năng:
• Dự báo, phân loại và hồi quy.• Chức năng đánh giá và chọn lựa.• Xuất công thức ra Excel.• Phân tích mã hóa và nhị phân giấy tờ.• Kiểm soát giá trị bị thiếu sót.• Lưu và tải mô hình để ứng dụng cho dữ liệu mới.• Đọc từ tệp và bộ tệp TXT, CSV, XLS hay XLSX.• Tính toán lại kết quả cho những tệp dữ liệu.• Hỗ trợ bộ vi giải quyết đa lõi.


Link Tải GMDH Shell mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)