Tải Google AdSense cho Android

Link Tải Google AdSense cho Android chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Ứng dụng Google AdSense cho Android cung cấp một cách dễ để xem dữ liệu chính từ tài khoản AdSense và AdMob của bạn.App này giúp bạn truy cập những chức năng thông báo ở bất kì nơi nào, trực tiếp từ thiết bị di động của bạn. Ứng dụng cung cấp cho bạn tổng quan về tài khoản, và quyền truy cập vào thông báo hiệu suất chi tiết (hiện cũng làm nổi trội những biểu đồ) về tất cả số liệu chính.
Google AdSense cho Android
Báo cáo có sẵn gồm có: đơn vị quảng cáo cao nhất, kênh, trang web, quốc gia... Báo cáo thu nhập tài khoản cũng có thể truy cập qua tiện ích con có thể định lại kích thước.Chú ý: doanh thu YouTube và doanh thu từ AdMob cũ chưa có sẵn trong phần mềm này.
Chức năng mới cập nhật trên bản 2.2

Fix lỗi màu chữ trên những thiết bị Samsung.


Link Tải Google AdSense cho Android mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)