Tải Google Apps Shortcuts 1.6.1

Link Tải Google Apps Shortcuts 1.6.1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Google Apps Shortcuts 1.6.1

Bạn có ý định truy nhập đến những dịch vụ Google yêu thích của mình một cách nhanh lẹ và dễ khi tương tác sử dụng Google Chrome ? Hãy thử nghiệm mở rộng có ích dành cho Chrome mang tên Google Apps Shortcuts, bảo đảm bạn sẽ bằng lòng cùng mở rộng này.