Tải Google Hybrid Maps Downloader

Link Tải Google Hybrid Maps Downloader chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Google Hybrid Maps Downloader - Chụp ảnh từ vệ tinh

Google Hybrid Maps Downloader là 1 tool chụp hình ảnh từ vệ tinh, nói cả những hình ảnh bé nhất cũng được thu lại để chụp và lưu lại trên đĩa cứng.Bạn có thể xem lại maps cùng Map Viewer hay kết hợp chúng vào 1 maps BMP lớn. Google Hybrid Maps Downloader giúp proxy máy chủ bởi vì vậy bạn được phép dễ lấy được kinh độ, vĩ độ của mỗi hình ảnh nói cả những hình ảnh bé nhất được tải xuống.
Google Hybrid Maps Downloader
Chú ý:
Vì đây là bản sử dụng thử phải độ chính xác của hình ảnh ko caovà mức độ zoom tối đa là 13.


Link Tải Google Hybrid Maps Downloader mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)