Tải Google Listen cho Android


Google Listen cho Android

Google Listen là dịch vụ được cung cấp duy nhất từ Google Labs cùng tính năng tương tự một tool tìm cho những thuê bao podcast trên web. Nếu như đang chạy trên đường và phân biệt là mình từng quên tải xuống những dữ liệu như là 1 bộ phim nào đó, chỉ có lên Google Listen, tìm chúng, dịch vụ sẽ truyền những gì mà người sử dụng cần.Hiệu quả của Google Listen đấy chính từng là sử dụng ko phải tải xuống những podcast hay truy cập thiết bị cầm tay của mình vào máy tính. Người sử dụng cũng có thể tìm được một chương trình yêu thích bằng một tùy chọn danh mục yêu thích được tích hợp trên ứng dụng.