Tải Google Mobile App cho Android

Link Tải Google Mobile App cho Android chính thức:


Google Mobile App cho Android

Công cụ tìm trực tuyến Google Mobile App cùng tính năng đề xuất từ khóa khi người sử dụng gõ những ký tự thứ nhất và nó cũng tìm trên ĐT của người sử dụng cho ngẫu nhiên chỗ ở liên lạc nào khi gõ vài ký tự. Kết quả tìm sẽ được xuất ra trên giao diện trình duyệt còn phần kết quả tìm liên lạc (contact) thì hiển thị theo danh bạ và thêm phần cho phép chọn gửi tn hoặc gọi chỗ ở liên lạc đó.


Link Tải Google Mobile App cho Android mới nhất: