Tải Google Talk Password Recovery

Link Tải Google Talk Password Recovery chính thức:


Google Talk Password Recovery - Tìm lại mật khẩu của Google Talk

Google Talk Password Recovery là tool có thể tìm và giải mã mật mã của Google Talk, Gmail Notifier, Google Desktop, Picasa và Google Photos Screensaver đc lưu trữ trên PC của bạn chỉ bằng một cái cilck. Bộ giải mã hoạt động khi hộp checkbox "Remember Password" trong GTalk được chọn. Mật mã từ nhiều tài khoản đều có thể được khôi phục, chương trình giúp tất cả bản của Google Talk. Bộ giải mã này cũng có thể những mật mã đc lưu trữ của Gmail Notifier & Picasa. Mật mã những dịch vụ của Google đc lưu trữ trong Firefox và Internet Explorer cũng có thể được khôi phục. Đây có thể là chương trình giải những mật mã của Google tuyệt vời mà bạn được phép tìm được trên Internet.


Link Tải Google Talk Password Recovery mới nhất: