Tải GoTiengVietCF cho Windows Phone

Link Tải GoTiengVietCF cho Windows Phone chính thức:

Tải về máy (177,5 KB)


GoTiengVietCF cho Windows Phone - Gõ tiếng Việt trên ĐT

Chương trình Gõ Tiếng Việt nhiều tính năng cho Windows / Windows Mobile.

Hỗ trợ:Nhiều bảng mã tiếng Việt.
Nhiều phong cách gõ: TELEX, VNI, VIQR, Microsoft layout, VNI bàn phím tiếng Pháp. Có thể tạo thêm những phong cách gõ tùy ý.
Chuyển đổi giữa những bảng mã, có thể tự tìm bảng mã nguồn.
Chọn gõ những phụ âm đầu dz f j w z.
Gợi ý từ - Auto Complete, hỗ trợ gõ nhanh đến 125.000 từ ghép / cụm từ
Gõ tắt.
Gõ tắt nguyên âm, sử dụng 1 ký tự. VD: [ = ươ , ] = , = uyê. Có sẵn 2 phong cách gõ tắt nguyên âm dành cho phong cách gõ Telex / VNI, có thể tạo thêm.
Gõ tắt phụ âm đầu: f -> ph , j -> gi , w -> qu . VD: gõ Fiền -> Phiền.
Phím tắt khôi phục nhiều thứ (mặc định là Ctrl+Alt):
 • Phục hồi từ: VD bạn sử dụng phong cách gõ Telex và gõ từ DOWN, bạn được phép sẽ gõ thành DƠN -> ấn Ctrl+Alt để phục hồi lại từ DOWN.
  Phục hồi từ gõ tắt: VD gõ tắt n/c = kể chiện -> gõ n/c -->> kể chiện -> nếu có ý định phục hồi lại từ n/c -> ấn Ctrl+Alt.
  Phục hồi "từ sai chính tả từng được khôi phục phím": VD gõ trườnghjk -> sai chính tả -> sẽ được khôi phục thành truowngfhjk -> ấn Ctrl+Alt -> truowngfhjk sẽ được khôi phục thành trường hay trườnghjk tùy vào chọn lựa của bạn.
 • Yêu cầu hệ thống:  GoTiengViet
 • Windows XP / Vista / 7 (32bit / 64bit)
  Lưu ý: sử dụng GoTiengViet64.exe trên Windows 64-bit
 • GoTiengVietFx
 • Windows Vista / 7 (32bit / 64bit)
  Windows XP + .NET Framework 2.0 SP1 x86/ x64
 •  GoTiengVietCF
 • Pocket PC có bàn phím cứng
  Windows Mobile 6
  Windows Mobile 2003 / 5 + .NET Compact Framework 2.0 SP2
  Font Microsoft Sans Serif
 • So sánh cùng Unikey 4.0 RC2 (Windows)
  Những năng lực không có trong Unikey là: Chức năng "Gợi ý từ - Auto Complete"
  Phím tắt khôi phục (mặc định Ctrl+Alt). Mỗi lần sử dụng đến sẽ tiết kiệm được vài giây và chút ít stress.
  Tạo những phong cách gõ và bảng mã tùy ý.
  Có thể chọn sử dụng những phụ âm đầu dz j f w z.
  Gõ tắt nguyên âm, sử dụng 1 ký tự.
  Gõ tắt phụ âm đầu: f -> ph , j -> gi , w -> qu .
  Chế độ gõ cho máy / ứng dụng chậm (trong ứng dụng mà giải quyết phím chậm, Unikey sẽ gõ ko bình thường).
  Tự động phục hồi Clipboard khi sử dụng Clipboard để gửi ký tự.
  Tự tìm bảng mã nguồn khi chuyển mã.
  Có thể chuyển mã giấy tờ HTML được copy trong clipboard (Unikey có thể chuyển Rich Text, chưa chuyển được HTML trong Clipboard; còn chương trình này chưa chuyển được Rich Text)
  Tạo phím tắt tùy ý để chuyển bảng mã, chuyển phong cách gõ, bật tắt những chọn lựa, lung tung đủ thứ ...
  Trần Kỳ Nam


  Link Tải GoTiengVietCF cho Windows Phone mới nhất:

  Tải về máy (177,5 KB)