Tải HandyFileSearch 0.9.3

Link Tải HandyFileSearch 0.9.3 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


HandyFileSearch 0.9.3

HandyFileSearch là phần mềm sử dụng để nhanh lẹ truy nhập files khi bạn nhớ được một phần tên file; tìm nhanh một tệp tin từ tiêu chí nào đấy (thời gian tạo, kích thước, phong cách file, đường dẫn); tìm file dạng nhị phân hay giấy tờ chứa một chuỗi những từ hay dữ liệu nhị phân (cho phép sử dụng biểu thức chính quy cùng những phép toán AND, OR, NOT, những ký tự đại diện).
Chương trình cho phép sử dụng thêm nhiều tiêu chí để thực hiện tìm file sao cho kết quả tìm ra luôn hợp nhất có thể. HandyFileSearch sẽ quét toàn bộ những loại đĩa trên máy để tạo file cache. Thao tác này cho phép chương trình có thể tìm ra file nhanh hơn đáng kể.
Tổng hợp


Link Tải HandyFileSearch 0.9.3 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)