Tải Hard Disk Sentinel Enterprise

Link Tải Hard Disk Sentinel Enterprise chính thức:


Hard Disk Sentinel Enterprise - Kiểm tra và đo nhiệt ổ cứng

Hard Disk Sentinel là 1 ứng dụng gigiết hại ổ cứng để tìm ra những việc ổ cứng tiềm tàng, giảm hiệu suất hoạt động và hư hỏng. Ứng dụng đưa ra cảnh báo nếu tìm ra được việc hoặc nếu nhiệt độ ổ cứng quá cao chung cùng những cảnh báo khác.

Lúc dung lượng đĩa cứng tăng lên, dữ liệu trên đấy cũng giá trị hơn đối cùng người sử dụng máy tính (Điều này nổi bật rõ nét cùng những công ti hoặc văn phòng). Các việc nghiêm trọng có thể xảy ra khi ổ cứng hư hỏng.

Hard Disk Sentinel có năng lực gigiết hại tình hình ổ cứng, gồm có nhiệt độ và công nghệ S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology trong hầu hết những ổ cứng mới hiện nay). Ứng dụng còn đo tốc độ lưu thông của ổ cứng trong thời gian thực có thể sử dụng để kiểm tra hoặc tìm ra những hư hỏng, giảm hiệu suất.

Hard Disk Sentinel có thể ngăn ngừa những hư hỏng nghiệm trọng hoặc mất dữ liệu. Ứng dụng cảnh báo người sử dụng trước khi lỗi xảy ra, cho phép sao lưu những dữ liệu quí giá và cần thiết.
Cách thức làm việc :

Hard Disk Sentinel đi nền sau những ứng dụng và đều đặn phân tích tình hình ổ cứng. Nếu như tìm ra lỗi hoặc những việc nghi ngờ, ứng dụng tự động cảnh báo người sử dụng và có thể thực hiện những biện pháp sửa chữa.

Thông hay những ổ cứng sẽ đi chậm dần theo thời gian. Công nghệ gigiết hại S.M.A.R.T. có thể hỗ trợ dự đoán những hư hỏng tiềm tàng bằng việc gigiết hại những những số liệu cần thiết của ổ đĩa (Xem mục Các câu hỏi hay gặp để biết thêm chi tiết).

Bên cạnh đấy ứng dụng hiển thị nhiệt độ hiện thời của ổ cứng và ghi nhận những nhiệt độ trước đấy để do nhiệt độ cao nhất khi ổ cứng hoạt động hiệu suất cao, xem mục Các câu hỏi hay gặp.


Link Tải Hard Disk Sentinel Enterprise mới nhất: