Tải Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

Link Tải Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng chính thức:

Tải về máy (251,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán những tổ chức tín dụng được ban hành kèm theo những Quyết định: 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, 1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/9/2004, 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005.... của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Tải Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng mới nhất:

Tải về máy (251,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)