Tải Heart Scan cho iOS

Link Tải Heart Scan cho iOS chính thức:

Heart Scan cho iOS là phần mềm gigiết hại nhịp tim tiện ích trên iPhone/iPad.
Heart Scan cho iOS

Chức năng:

Xác định nhịp đập trên phút
20 giây để quét cùng độ chính xác đo lường cao
Kết quả hiển thị trên đồ thị
Xuất ảnh ra album ảnh
An toàn và tiện lợi
Kiểm tra tim ở địa điểm và điều kiện khác nhau
Ngôn ngữ giúp: tiếng Anh và Tây Ban Nha
Minh Lộc


Link Tải Heart Scan cho iOS mới nhất: