Tải Hexonic PDF Split and Merge

Link Tải Hexonic PDF Split and Merge chính thức:


Hexonic PDF Split and Merge

Hexonic PDF Split and Merge giúp bạn dễ hợp nhất một vài lượng ko có hạn những tài liệu PDF thành một tệp duy nhất, và chia 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF bé hơn.
Hexonic PDF Split and Merge
Các chức năng:
- Hợp nhất một vài lượng ko có hạn những tài liệu PDF thành một tệp duy nhất.- Hợp nhất tất cả những trang hoặc chỉ là 1 vài trang được chọn lựa.- Thêm một hoặc nhiều trang vào tài liệu PDF có sẵn.- Thêm Footer và đánh số trang.- Chia 1 file PDF lớn thành nhiều file PDF bé hơn.- Hỗ trợ định dạng JPEG, TIFF, BMP, PNG, GIF.- Tạo tài liệu PDF từ hình ảnh scan.- Tạo mật khẩu bảo vệ tài liệu PDF.- Dùng những chỉ số dòng lệnh /SILENT hay / VERYSILENT.- Hoàn toàn tương thích cùng Windows XP, Windows Vista và Windows 7.


Link Tải Hexonic PDF Split and Merge mới nhất: