Tải Hidden Mysteries: The Fateful Voyage - Titanic Cho Mac

Link Tải Hidden Mysteries: The Fateful Voyage - Titanic Cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Hidden Mysteries: The Fateful Voyage - Titanic Cho Mac

Du hành trên chiếc tàu Titanic nổi tiếng! Khám phá ra những nét đẹp huyền thoại con tàu Titanic trong trò chơi Hidden Mysteries: The Fateful Voyage - Titanic.
Hidden Mysteries: The Fateful Voyage - Titanic Cho Mac
Thử thách của bạn là tìm hiểu ra những dụng cụ có ích để hỗ trợ bạn ra khỏi tàu. Lưu ý những dụng cụ tìm thấy để có thể sử dụng lúc quan trọng.Tìm tất cả những mục tiêu ẩn khi bạn chạy qua những căn phòng xinh đẹp trước khi mực nước biển tăng cao. Liệu bạn được phép tồn tại trong sự kiện lịch sử này.Yêu cầu hệ thống:
CPU: 800 Mhz
RAM: 256 MB
Hard Drive: 232 MB


Link Tải Hidden Mysteries: The Fateful Voyage - Titanic Cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)