Tải History Eraser Pro cho Android

Link Tải History Eraser Pro cho Android chính thức:


History Eraser Pro cho Android - Quản lý dữ liệu bộ nhớ cache

History Eraser Pro là tool hỗ trợ bạn quản lý dữ liệu bộ nhớ cache được tạo ra bởi những ứng dụng khác của ĐT. Lúc ứng dụng hoạt động trên ĐT, nó sẽ tạo ra những bản ghi của nhiều bộ nhớ cache, bộ nhớ cache được tích lũy,…
History Eraser Pro cho Android
Lúc bạn cho người khác mượn ĐT, nhiều dữ liệu cá nhân của bạn được phép bị lộ. Clear Eraser pro giúp bạn tự động delete những dữ liệu như: ứng dụng bộ nhớ cache, lịch sử trình duyệt, cuộc gọi thông thường, cuộc gọi nhỡ, cước cuộc gọi đến, cước cuộc gọi đi, lịch sử tìm Android Market, lịch sử tìm Google Map, lịch sử tìm Gmail, Clipboard, Youtube, tìm Shoucuts,…


Link Tải History Eraser Pro cho Android mới nhất: