Tải HJSplit cho Java

Link Tải HJSplit cho Java chính thức:

Tải về máy (134,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


HJSplit for Java - Phần mềm chia bé file

HJSplit là 1 phần mềm miễn phí phổ biến để phân chia và tái kết hợp những tệp. Chương trình có thể sử dụng được trên Windows, Linux và một loạt những nền tảng khác.Vì sao chúng ta lại có ý định tách và tái kết hợp những tệp? Giả sử, nếu bạn có một tệp dung lượng 50 MB, và bạn đang quyết tâm gửi nó cho một người bạn, bạn nên post nó lên một nhóm tin, tải lên một trang web hay server FTP. Các tệp bé hay dễ để gửi/nhận, upload/download hơn so cùng việc giải quyết toàn bộ tệp.HJSplit cũng có thể có ích hơn trong việc sao lưu. Giả sử một tệp có kích thước 10 GB có thể được chia thành những phần bé hơn để có thể ghi vào CD, DVD, sao chép vào USB hay tải lên một dịch vụ sao lưu trực tuyến.HJSplit giúp cho Windows và Linux kích thước tệp lên xuất hiện hơn 100 Gigabytes, check mã MD5, so sánh tệp, “đi mà ko cần cài đặt” và cả đôi bản là chắc chắn di động.HJSplit for Java có thể đi trên ngẫu nhiên hệ điều hành nào (Windows, Linux, Mac, FreeBSD, NetBSD, Solaris,...) mà có một máy ảo Java cài đặt.
HJSplit for Java


Link Tải HJSplit cho Java mới nhất:

Tải về máy (134,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)