Tải Holeesoft Blu-ray Windows Mobile Converter

Link Tải Holeesoft Blu-ray Windows Mobile Converter chính thức:


Holeesoft Blu-ray Windows Mobile Converter

Holeesoft Blu-ray Windows Mobile converter là 1 giải pháp để chuyển đổi cho đĩa Blu-ray Disc thành định dạng Windows Mobile video.

HoleesoftBlu-ray Windows Mobile Converter cung cấp cho bạn tính năngrip blu-ray và chuyển đổi thành định dạng Windows Mobilevideo WMV, MPEG4 (mp4.), và trích xuất nhạc từ đĩa Blu-ray dvd movie vàchuyển đổi thành định dạng WMA, MP3 audio giúp bởi WindowsMobile.

Holeesoft Blu-ray Windows Mobile converter sẽ chuyển đổi Blu-ray thành định dạng video có thể chơiđược trên tất cả những thiết bị di động Windows Mobile gồm có Zune, Creative Zen, General Pocket PC, HP iPAQ...

Yêu cầu hệ thống Bộ giải quyết: 1G Hz CPU hay cao hơn
RAM: 128 MB RAM ( khuyến nghị 256 MB)


Link Tải Holeesoft Blu-ray Windows Mobile Converter mới nhất: