Tải Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên

Link Tải Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Hợp đồng dịch vụ tư vấn đều đặn là mẫu hợp đồng do mtaive.com sưu tầm để những bạn tham khảo. Nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn đều đặn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Hợp đồng dịch vụ tư vấn đều đặn

Số: ..../2007/HĐTV-

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/06/2005;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của những Bên tham gia hợp đồng;

- Căn cứ vào luật luật sư;

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ...., tại ..........................., những bên gồm:

1. Bên thuê tư vấn (Bên A):

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: Fax:
 • Đại diện bởi: Ông/Bà ....
 • Chức vụ:

2. Bên Tư vấn (Bên B):

 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: Fax:
 • Đại diện bởi: Ông/Bà ....
 • Chức vụ:

Lúc thảo luận, thỏa thuận, đôi bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn đều đặn (sau đây gọi là “hợp đồng”) cùng những điều khoản sau:


Điều 1: Nội dung tư vấn

Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn đều đặn cho Bên A, gồm có những công việc cụ thể sau đây:

1.1. Cung cấp và cập nhật giấy tờ pháp lý ảnh hưởng xuất hiện hoạt động kinh doanh của Viglacera và theo yêu cầu của Bên A;

1.2. Cung cấp và cập nhật những quy định của pháp luật cần chú ý khi Bên A đưa ra SP/dịch vụ mới theo yêu cầu của Bên A.

1.3. Cung cấp và cập nhật những quy định của pháp luật ảnh hưởng xuất hiện việc bảo vệ những mục tiêu quyền sở hữu trí tuệ của Bên A.

1.4. Cung cấp ý kiến chính thức về tính hợp pháp của những hồ sơ, tài liệu và những giao dịch theo yêu cầu của Bên A.

Nội dung dịch vụ tư vấn đều đặn quy định tại Điều này ko gồm có những công việc đại diện hay tham gia với thương lượng cùng những đối tác của Bên A.


Điều 2: Thời hạn hợp đồng

2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 24 (đôi mươi tư) tháng (sau đây gọi là “thời hạn hợp đồng”).

2.2. Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một Bên gửi ý kiến bằng giấy tờ cho Bên kia cho việc ko gia hạn thời hạn hợp đồng trong thời hạn 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực.


Điều 3: Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn và phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ

 • Phí dịch vụ tư vấn:
 • Tổng thời gian Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A là: 50 giờ/tháng (năm mươi giờ/tháng).
 • Trong trường hợp vượt quá thời gian 50 giờ/tháng, mức thu thêm cho mỗi giờ cung cấp dịch vụ tư vấn là 70 USD/giờ (bảy mươi đô la Mỹ/giờ).
 • Thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn là toàn bộ thời gian thực tế Bên B sử dụng để cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A, gồm có: thời gian sẵn sàng, cập nhật và cung cấp giấy tờ quy phạm pháp luật; thời gian nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, giao dịch để đưa ra ý kiến pháp lý chính thức; thời gian nghiên cứu để chuẩn hóa hồ sơ, tài liệu, hợp đồng; thời gian soạn thảo hợp đồng và cung cấp ý kiến pháp lý chính thức về những nội dung yêu cầu tư vấn khác.
 • Mức phí trên chỉ gồm có phí tư vấn cho những nội dung quy định tại Điều 1 của hợp đồng, chưa gồm có thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật.
 • Trong các giai đoạn thực hiện Hợp đồng, nếu Bên A có phát sinh những quan hệ, vụ việc cần tư vấn (giả sử: Tranh tụng, lập dự án, tham gia thương lượng.v.v.v) mà ko nằm trong nội dung tư vấn quy định tại Điều 1 của hợp đồng thì tùy vào đã vụ việc cụ thể, Bên A nên trả cho Bên B mức phí tương ứng do những bên thoả thuận tại thời điểm phát sinh.

3.2. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trực tiếp bằng tiền mặt hay chuyển khoản phí dịch vụ tư vấn hàng tháng là 800 USD (tám trăm đô la) chậm đặc biệt ngày 05 hàng tháng. Mọi khoản phí dịch vụ tư vấn vận dụng đối thời gian vượt quá 50 giờ quy định tại khoản 3.1. Điều 3 của hợp đồng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B chậm đặc biệt ngày 05 của tháng tiếp theo theo yêu cầu bằng giấy tờ của Bên B.


Điều 4: Quyền lợi và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng

4.1 Bên A

 • Được cung cấp đầy đủ và kịp thời dịch vụ tư vấn ảnh hưởng xuất hiện những công việc được thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng;
 • Được nhận đầy đủ những văn bản, tài liệu và bằng chứng pháp lý ảnh hưởng xuất hiện công việc thuê tư vấn;
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những văn bản, thông báo và/hay những bằng chứng pháp lý khác hợp và đáp ứng yêu cầu của pháp luật ảnh hưởng xuất hiện công việc thuê tư vấn theo yêu cầu của Bên B;
 • Chịu trách nhiệm chắc chắn về tính chính xác, trung thực về những văn bản, tài liệu, thông báo cung cấp cho Bên B;
 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như từng thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng;
 • Hợp tác đều đặn cùng Bên B trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng.

4.2. Bên B

 • Cung cấp đầy đủ và đúng hạn những dịch vụ tư vấn từng được thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Thường xuyên thông báo kết quả và tiến độ thực hiện hợp đồng cho Bên A;
 • Giữ bí ẩn đối cùng những hồ sơ, tài liệu, tin tức ảnh hưởng xuất hiện nội dung tư vấn;
 • Được Bên A cung cấp đầy đủ những tài liệu, thông báo và/hay những bằng chứng pháp lý khác quan trọng cho công việc tư vấn;
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của những văn bản, tài liệu, thông báo cung cấp cho Bên A;
 • Thông báo chi tiết bằng giấy tờ cho Bên A về tổng số giờ cung cấp dịch vụ tư vấn thực tế chậm đặc biệt ngày 02 hàng tháng;
 • Được Bên A thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như từng thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

5.1. Trong ngẫu nhiên tình cảnh nào, một trong đôi Bên có thể chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm Hợp đồng bồi hay theo luật định trong những trường hợp sau:

5.1.1. Nếu như một Bên vi phạm một trong những điều khoản của hợp đồng, tuy nhiên ko sửa chữa lỗi trong vòng 15 ngày từ khi được thông tin về vi phạm bằng giấy tờ của Bên kia.

5.1.2. Nếu như Bên B chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho một bên thứ 3 mà ko được sự đồng ý bằng giấy tờ của Bên A.

5.1.3. Vi phạm pháp luật của một Bên dẫn xuất hiện việc không thể thực hiện được hợp đồng.

5.2. Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng: Không bên nào nên chịu trách nhiệm trong việc trì hoãn hoặc thực hiện ko đúng hợp đồng trong những trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hoặc có sự thay đổi của pháp luật. Nếu như một trong đôi Bên gặp nên những trường hợp trên thì nên nhanh lẹ thông tin cùng Bên còn lại về trường hợp bất khả kháng đấy và việc những hậu quả có thể kéo theo cho việc thực hiện hợp đồng. Nếu như điều kiện bất lợi đấy tiếp tục xảy ra trong vòng 30 ngày, cả đôi Bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng bằng việc đưa ra thông tin bằng giấy tờ cho Bên kia.

5.3. Trong thời hạn chậm đặc biệt 05 ngày nói từ khi hợp đồng chấm dứt, đôi Bên nên thực hiện thanh lý hợp đồng theo đúng những thỏa thuận trong hợp đồng này và những quy định của pháp luật.


Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh giữa đôi bên ảnh hưởng xuất hiện việc thực hiện hợp đồng gồm có cả thời hạn và phương thức thanh toán của hợp đồng sẽ được xử lý trước hết từ đàm phán và hoà giải giữa đôi Bên. Nếu như việc đàm phán và hòa giải này là ko thành, mọi tranh chấp nảy sinh sẽ được xử lý tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


Điều 7: Các thỏa thuận khác

7.1. Không một điều khoản nào trong hợp đồng được coi là bị từ bỏ hay đương nhiên mất hiệu lực trừ khi việc từ bỏ hay mất hiệu lực đấy được những Bên thống nhất bằng giấy tờ.

7.2. Mọi sửa đổi, cho vào những nội dung của hợp đồng này nên trên cơ sở thỏa thuận đồng ý bằng giấy tờ của cả đôi Bên

7.3. Hợp đồng này có hiệu lực nói từ khi ký.

7.4. Hợp đồng này hay lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, làm cơ sở thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Link Tải Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)