Tải Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Link Tải Hợp đồng thuê nhà kinh doanh chính thức:

Tải về máy (416,6 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là giấy tờ giao kết giữa bên cho thuê và bên thuê cho việc cho phép sử dụng căn nhà được thuê phục vụ mục đích làm trụ sở kinh doanh, buôn bán. Hợp đồng thuê nhà gồm thông báo của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, vị trí, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh, thông báo về thời hạn thuê và những việc khác ảnh hưởng khác. Lúc bên thuê có ý định sửa chữa hay thay đổi những tạo ra trong căn nhà cần được sự cho phép và đồng ý của bên cho thuê. Đồng thời bên thuê nhà sẽ nên chịu thanh toán toàn bộ những chi phi phát sinh ảnh hưởng xuất hiện điện, nước, internet... trong quá sử dụng căn nhà được thuê. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh 2017 mới nhất cùng đầy đủ những điều khoản, mời bạn đọc với tham khảo.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Căn cứ vào nhu cầu năng lực của đôi bên.

Hôm nay, ngày….. tháng …. năm ….tại chỗ ở số (chỗ ở thuê), Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A).

CÔNG TY … (Trường hợp bên cho thuê là doanh nghiệp được ủy quyền cho thuê/ chủ đầu tư của vị trí cho thuê)

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………

Đại diện: …… ……………………………. Chức vụ:…………….

Hộ khẩu hay trú: ……………………………………………….

Hoặc:

ÔNG: ….. (Trường hợp bên cho thuê là riêng tư cho thuê)

CMND số: …………….Ngày cấp: …………….Nơi cấp:………………………………..

Hộ khẩu hay trú:……………………………………………………………………….

Nơi sống hiện tại:……………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này.

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B).

ÔNG: ……………………………………………………………..

CMND số: …………….Ngày cấp: …………….Nơi cấp:………………………………..

Hộ khẩu hay trú:……………………………………………………………………….

Nơi sống hiện tại:……………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Hoặc:

CÔNG TY …………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….

Đại diện: …………………………………Chức vụ:…………………………..

Hộ khẩu hay trú: …………………………………………………………..

Hai bên với thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà cùng những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê ..… của căn nhà số …..theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số …………………………. Do Ủy ban nhân dân …………………………. cấp ngày …/…./ ….

2. Diện tích là: ….gồm: toàn bộ diện tích tầng … của căn nhà và ko gian phía trước căn nhà. Bên B được phép sử dụng phần hành lang, lề đường, khu vực phía trước của căn nhà.

3. Mục đích thuê:

- Làm trụ sở cty do Ông/ Bà:……. Là người đại diện theo pháp luật;

- Kinh doanh, buôn bán những mặt hàng cty sản xuất, kinh doanh.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ NHÀ

- Thời hạn cho thuê nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng được tính xuất hiện ngày….. tháng …. năm …..

- Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu đôi bên có nhu cầu và mong có ý định tiếp tục thực hiện hợp đồng thì đôi bên sẽ với nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới hay gia hạn hợp đồng này.

- Lúc hết hạn hợp đồng mà đôi bên ko tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B nên trả lại nhà cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Bên B có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và nên trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê nhà tại Điều 1 của hợp đồng này như sau:

- Giá thuê hàng tháng là ….. đ/01 tháng (Bằng chữ:…………………………………).

- Giá thuê trên được giữ yên ổn trong suốt thời gian thuê; nếu có thay đổi những bên sẽ thống nhất bằng một giấy tờ khác.

2. Phương thức thanh toán: Tiền thuê nhà được thanh toán ….. tháng một lần.

3. Tất cả những khoản thuế có ảnh hưởng xuất hiện nhà thuê trong thời hạn thuê theo Hợp đồng sẽ do bên B trả. Giá thuê nhà chưa gồm có những chi phí sử dụng như: tiền điện, nước, ĐT, internet, vv…những chi phí này sẽ được bên B (bên thuê) trả riêng, theo mức tiêu thụ thực tế.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A.

1. Nghĩa vụ của bên A:

- Bên A bảo đảm căn nhà tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A;

- Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả;

- Tạo mọi điều kiện để bên B được sử dụng căn nhà thuận tiện, ko làm ảnh hưởng xuất hiện hoạt động kinh doanh của bên B, giúp bên B những thủ tục pháp lý ảnh hưởng xuất hiện việc sử dụng căn nhà (nếu có).

2. Bên A có những quyền sau đây:

- Có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi bên B sử dụng nhà ko đúng mục đích, buôn bán, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh.

- Có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn.

- Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hết thời hạn cho thuê theo Hợp đồng này theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B.

1. Nghĩa vụ của bên B:

- Bên B tự bảo quản trang thiết bị mà bên A bàn giao trong các giai đoạn sử dụng.

- Dùng diện tích thuê vào đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng sẽ thảo luận cụ thể cùng bên A và cần được bên A chấp thuận và tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước về xây dựng căn bản. Chi phí sửa chữa này do bên B tự bỏ ra và bên A ko bồi hoàn lại khi hết thời hạn của hợp đồng

- Trả đủ tiền thuê theo phương thức từng thỏa thuận.

- Tuân theo những quy định bảo vệ môi trường, ko được làm tổn hại xuất hiện quyền, lợi ích của người sử dụng đất bên cạnh, bảo toàn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra cháy nổ thì bên B nên chắc chắn chịu trách nhiệm và nên bồi hay những khoản thiệt hại do lỗi của bên B gây nên.

- Tự thanh toán tiền điện nước, tiền ĐT, phí vệ sinh, an ninh trật tự và những khoản chi phí phát sinh trong các giai đoạn sử dụng căn nhà nói từ khi nhận bàn giao, thanh toán chi phí sửa chữa, thay mới những thiết bị hỏng nếu do lỗi bên B.

- Lúc bàn giao nhà nên bảo đảm những trang thiết bị được kê kđôi trong bảng kê tài sản lúc mới thuê đều trong tình hình sử dụng được, ko nói những hao mòn tự nhiên, hao mòn đương nhiên do các giai đoạn sử dụng trong có hạn cho phép.

- Trước khi chấm dứt hợp đồng này, bên B nên thanh toán hết tiền điện, nước, ĐT, thuế kinh doanh… và giao lại nhà từng thuê cho bên A

2. Bên B có những quyền sau đây:

- Yêu cầu bên A bàn giao nhà đúng như từng thỏa thuận.

- Lắp đặt những thiết bị, hệ thống dây ĐT, hệ thống mạng và lắp đặt những thiết bị quan trọng phục vụ cho mục đích kinh doanh.

- Được sử dụng toàn bộ phần diện tích vỉa hè sử dụng để xe của nhân viên và khách hàng; ko gian mặt tiền để treo biển quảng cáo, … theo quy định của pháp luật.

- Được quyền sửa chữa cải tạo căn nhà hợp cùng mục đích kinh doanh của bên B (nên có sự đồng ý của Bên A).

- Được quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê này hay cho người khác thuê lại nếu được sự đồng ý của Bên A

- Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác cho thuê lại sau khi được sự đồng ý của bên A.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng, nếu một bên có ý định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nên thông tin cho bên kia biết trước ít nhất 60 (sáu mươi) ngày; những bên vẫn nên thực hiện nghĩa vụ của mình xuất hiện thời điểm chấm dứt
 2. Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng nếu một bên tìm ra bên kia có hành vi vi phạm hợp đồng và có căn cứ cho việc vi phạm đấy thì nên thông tin bằng giấy tờ cho bên có hành vi vi phạm biết và yêu cầu khắc phục những vi phạm đó. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày nói từ khi được thông tin mà bên có hành vi vi phạm ko khắc phục thì bên có quyền lợi bị xâm phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên nào có lỗi dẫn xuất hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đấy nên chịu trách nhiệm bồi hay theo quy định của pháp luật.
 3. Trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng, nói cả trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B đều có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình trước khi trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 7: CHUYỂN TIẾP HỢP ĐỒNG

 1. Ngay sau khi Công ty do bên B từng là đại diện theo pháp luật được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, thì bên B của hợp đồng này (Ông/ Bà…) sẽ mặc nhiên được chuyển đổi từ Ông /Bà … thành cho Công ty do Ông/ Bà… từng là đại diện theo pháp luật.
 2. Công ty do bên B (Ông/ Bà:…)từng là đại diện theo pháp luật sẽ mặc nhiên biến thành bên B (bên thuê) của hợp đồng này và những giấy tờ pháp luật khác ảnh hưởng khác.
 3. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông/ Bà …. theo Hợp đồng này và những giấy tờ khác có ảnh hưởng sẽ được chuyển tiếp cho Công ty do Ông/ Bà….từng là đại diện theo pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên với nhau đàm phán xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko đàm phán được thì một trong đôi bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; quyết định của Tòa án là quyết định tận cùng.
 2. Những việc chưa được thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 3. Hai bên từng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng và từng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
 4. Mọi sửa đổi, cho vào ngẫu nhiên điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ được những bên thống nhất thỏa thuận bằng Phụ lục Hợp đồng giữa những bên.
 5. Hợp đồng này có hiệu lực nói từ khi ký.
 6. Hợp đồng này gồm 08 (tám) Điều, cùng 06 (sáu) trang và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau; bên A giữ 02 bản; bên B giữ 02 bản.

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

BÊN THUÊ (BÊN B)

 


Link Tải Hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất:

Tải về máy (416,6 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)