Tải Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc

Link Tải Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------


HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ giấy GCNĐKD Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng NÉT NHÀ VIỆT số 4102071288

- Căn cứ vào những giấy tờ pháp luật khác có ảnh hưởng.

- Căn cứ vào năng lực và nhu cầu đôi bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2013, chúng tôi những bên gồm có:

BÊNA (BÊN GIAO THI CÔNG): CHỦ ĐẦU TƯ

- Đại diện : Ông Nguyễn Văn A hay Bà Nguyễn Thị B

- Địa chỉ : Số 123, Đường ABC,

- Điện thoại :.................................Fax:.....................................

BÊNB (BÊN NHẬN THI CÔNG): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ..................................

- Địa chỉ Trụ sở : ....................................................

- VPĐD : ..................................................

- Điện thoại : (039).....................Fax:..............

- Số tài khoản : ................................................

- Mã số thuế : .............................................

- Người đại diện : Ông............................... Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Tư Vấn và Thiết Kế Kiến Trúc cho công trình nhà ở cùng những điều khoản sau:

1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B sẽ thực hiện thực hiện công việc tư vấn tạo ra cho bên A theo những công đoạn gồm có:

1.1 Tư vấn và tạo ra cơ sở lúc đầu: ( Giai đoạn 1:từ 1 xuất hiện 2 tuần )

- Thiết kế mặt bằng, phối cảnh mặt tiền, những mặt đứng, những mặt cắt,

- Bố trí phòng, phân bố ko gian, thông tầng, mái ..

1.2 Thiết kế kỹ thuật triển kđôi chi tiết: ( Giai đoạn 2: từ 2 tuần xuất hiện 3 tuần ) Điều chỉnh ko quá 3 lần điều chỉnh cùng khối lượng điều chỉnh ko quá 30% khối lượng trong suốt gia đoạn triển kđôi tạo ra:

- Thiết kế phối cảnh mặt tiền, phối cảnh phòng khách, những phòng ngủ, bếp và những ko gian sinh hoạt chung của gia đình.

- Thiết kế triển kđôi kiến trúc chi tiết vách, cổng, cửa, tường, trần, đèn, lát gạch, thiết bị vệ sinh, cầu thang, ban công, trang trí, bệ đỡ, lam lấy sáng.

- Thiết kế kết cấu chi tiết móng, cột, sàn, seno, cầu thang, đà giằng, đà kiềng, đà sàn, ban công.

- Thiết kế hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng;

- Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước;

- Thiết kế hệ thông thông báo, liên hệ: Điện thoại, Cáp Trường Hình, ADSL internet.

- Cung cấp bản dự toán: mang tính tương đối. Trường hợp chào thầu thì Cty tính theo đơn giá thực tế cty

1.3.Gigiết hại quyền tác giả: ( Trong suốt quá trình thi công )

Thực hiện từ 05 - 10 lần tại công trường, thời lượng mỗi lần tư vấn ko quá 120 phút

1.3.1 Gigiết hại kết cấu (Kỹ sư đảm trách)

- Đào móng, giải quyết móng

- Đổ bê tông móng, sàn

- Lắp đặt hệ thống điện nước

1.3.2 Gigiết hại kiến trúc (Kiến trúc sư đảm trách)

- Sơn nước, dán giấy

- Lát gạch, ốp gạch tường, ốp đá granite

- Xử lý thẩm mỹ mặt tiền công trình

1.4. Hồ sơ tạo ra gồm có:

-HS Bản vẽ phối cảnh nội, ngoại thất (nếu yêu cầu)

-HS Bản vẽ tạo ra kiến trúc

-HS Bản vẽ kỹ thuật kết cấu

-HS Bản vẽ chi tiết hệ thống điện, nước

2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: Diện tích xây dựng :

Đơn giá tạo ra : Giá Trị Hợp Đồng :

2.1 Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 2 đợt;

2.1.1 Đt 1: ~50% tổng giá trị của hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng

Thành tiền: .......................VNĐ

2.1.2 Đt 2: ~50% tổng giá trị của hợp đồng vào thời điểm khi bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ tạo ra kỹ thuật.

Thành tiền: ......................VNĐ

Nếu bên A giao cho bên B thi công toàn bộ công trình, phí tạo ra sẽ được khấu trừ 100% ngay khi ký hợp đồng thi công

3.TRÁCH NHIỆM HAI BÊN:

Trách nhiệm Bên A:

3.1 Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông báo, nội dung về diện tích đất, địa điểm đất, những tiêu chuẩn xây dựng của địa phương tại vị trí xây dựng và những yêu cầu của ban quản lý dự án cho bên B để phục vụ công tác tư vấn, tạo ra, gigiết hại

3.2 Có trách nhiệm đứng tên trên giấy phép xây dựng và thực hiện thủ tục hoàn công.

3.3 Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo đúng quy định điều 3 của hợp đồng

3.4 Có trách nhiệm thông tin thời gian và nội dung gigiết hại quyền tác giả cho bên A biết trước một hay ngày để sếp lịch kịp thời.

3.5 Đảm bảo tính hợp pháp của Chủ đầu tư đối cùng lô đất hay công trình xây dựng

Trách nhiệm Bên B:

3.6 Có trách nhiệm làm xong và bàn giao những loại bản vẽ, hồ sơ tạo ra đúng yêu cầu và thời gian cho bên A

3.7 Có trách nhiệm gigiết hại quyền tác giả trong suốt thời gian thi công,

4. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

Bên B sẽ ko chịu trách nhiệm những nội dung sau :

4.1 Thẩm định giá trị xây lắp thực tế

4.2 Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư ko do lỗi tạo ra trong các giai đoạn thi công

4.3 Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của cty

4.4 Những thay đổi của chủ nhà so cùng hồ sơ tạo ra lúc đầu

5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

5.1. Hai bên cần chủ động thông tin cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu như có việc gì bất lợi phát sinh, những bên phải kịp thời thông tin cho nhau biết để tích cực xử lý. (Nội dung được ghi lại dưới hình thức biên bản).

5.2. Mọi sự sửa đổi hoặc cho vào vào bản Hợp đồng này cần được sự đồng ý của cả đôi Bên và được lập thành giấy tờ mới có giá trị hiệu lực.

5.3. Hợp đồng này có hiệu lực từ khi ký cho xuất hiện khi hoàn tất việc thanh lý Hợp đồng. Hợp đồng này hay lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, và có giá trị pháp lý như nhau.

Lúc đọc lại lần tận cùng và thống nhất cùng những nội dung từng ghi trong Hợp đồng, đôi bên với ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN


Link Tải Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)