Tải Hotmail cho Android

Link Tải Hotmail cho Android chính thức:


Hotmail cho Android - Ứng dụng thư điện tử miễn phí trên Android

Hotmail trên Android là 1 ứng dụng thư điện tử miễn phí để truy cập Hotmail trên Android. Cũng như cùng những ứng dụng cho Gmail và Yahoo, Hotmail là phần mềm cũng giúp bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản Hotmail và truy cập vào tất cả chúng cùng nhau trên ĐT Android của bạn.Các chức năng chính gồm có:
- Nhận được tn trên ĐT của bạn mà chưa có sự chậm trễ
- Đồng bộ hóa lịch và chỗ ở liên hệ
- Xem những Folder của bạn trong Hotmail, gồm có Folder con
- Gửi ảnh từ ĐT của bạn bằng việc sử dụng Hotmail
- Hỗ trợ nhiều tài khoản Hotmail
- Gửi, nhận và xem file đính kèm
Hotmail cho Android
Hotmail cho Android


Link Tải Hotmail cho Android mới nhất: