Tải Hping 2.0.0-rc3 cho Linux

Link Tải Hping 2.0.0-rc3 cho Linux chính thức:


Hping 2.0.0-rc3 cho Linux

Hping là 1 bộ tạo và phân tích đùm cho giao thức TCP/IP. Đây là 1 trong các tool hữu ích trong việc thẩm định bảo mật và kiểm tra những tường lửa và những mạng, nó được sử dụng để kđôi thác những kỹ thuật quét nhàn rỗi (cũng được dự định bởi chính tác giả viết ra nó) và hiện được cho vào thêm trong Nbản đồ Security Scanner. Phiên bản mới của hping là hping3 có năng lực tạo kịch bản bằng việc sử dụng ngôn ngữ Tcl và thực thi một cơ chế từ chuỗi, miêu tả những đùm TCP/IP có thể đọc để những lập trình viên có thể viết những kịch bản để thao tác ở những đùm TCP/IP mức thấp và phân tích trong thời gian thực sự ngắn.

Giống như những tool khác được sử dụng trong việc bảo mật máy tính, hping cũng thực sự hữu dụng cho cả những quản trị viên hệ thống và những cracker (hay những người mới viết kịch bản).


Link Tải Hping 2.0.0-rc3 cho Linux mới nhất: