Tải ID Internet Optimizer 1.2

Link Tải ID Internet Optimizer 1.2 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ID Internet Optimizer 1.2

ID Internet Optimizer là ứng dụng mạnh mẽ được tạo ra để tối ưu truy cập mạng, tối ưu bộ nhớ đệm và bộ nhớ chính. Ứng dụng còn cung cấp những chức năng tùy chọn cho vào như tiện ích Vista/XP AntiSpy utility.

Các chức năng :

ID Internet Optimizer là chương trình tối ưu hóa hiệu quả cho mọi thiết lập mạng riêng tư.

- Tối ưu những thiết lập và tính năng của Internet Explorer. ID Internet Optimizer cung cấp bộ tối ưu truy cập mạng, tối ưu bộ nhớ đệm và bộ nhớ chính.
- Kiểm soát những thiết lập mạng, giao diện Explorer, với những tùy chọn cho Instant Messaging. Ứng dụng hỗ trợ cải thiện hoạt động hệ thống, bằng việc kiểm soát những chức năng và sử dụng chúng 1 cách hiệu quả nhất.
- Tối ưu những chức năng mạng và tăng tốc độ đi bằng việc sử dụng hiệu quả bộ giải quyết của máy.
- Cung cấp, khi được yêu cầu, những chức năng tối ưu cho vào, như Vista/XP AntiSpy. Bộ tối ưu này là 1 tiện ích bé tuy nhiên hiệu quả giúp bạn khóa một vài “chức năng” cập nhật và công nhận trong Windows Vista/XP.
- ID Internet Optimizer còn gồm có một giao diện quản lý tiến trình, giúp bạn kiểm soát mọi hoạt động của ứng dụng. Bạn có thể ấn định cách thức ứng dụng tự giải quyết trong một số tình huống, hoặc cách thức tiến hánh tối ưu chính xác, bằng việc quản lý những tiến trình bằng tay.
- Giao diện đồ họa dễ sử dụng và làm việc nhanh lẹ, mượt mà mà ko đòi hỏi nhiều dung lượng đĩa trống trên hệ thống.
Theo softvnn


Link Tải ID Internet Optimizer 1.2 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)