Tải Idioms and Phrases cho iOS

Link Tải Idioms and Phrases cho iOS chính thức:

Tra cứu ý nghĩa của cụm từ, thành ngữ dễ cùng ứng dụng Idioms and Phrases cho iOS.Idioms and Phrases cho iOS gồm có hàng ngàn thành ngữ và thuật ngữ cùng ý nghĩa, giả sử ảnh hưởng xuất hiện khái niệm.Đây là 1 loại từ điển tiện dụng và tra cứu nhanh, người sử dụng chỉ có nhập từ khóa alphabet để tìm nghĩa tức thời.

Chức năng:

Thuật ngữ từ A-Z để chọn và tìm danh bạ
Chức năng tìm dễ để tìm từ và nghĩa/khái niệm
Tìm dễ cùng Feeling Lucky
Thêm tên vào danh bạ ưa thích
Minh Lộc


Link Tải Idioms and Phrases cho iOS mới nhất: