Tải IDrive cho Mac 1.3.9

Link Tải IDrive cho Mac 1.3.9 chính thức:


IDrive cho Mac 1.3.9

IDrive cho Mac là 1 ứng dụng thân thiện, an toàn và đáng tin cậy, nó thực hiện việc sao lưu trực tuyến những file và Folder của bạn tự động. Ứng dụng bảo vệ những dữ liệu cần thiết của bạn. Chương trình có một giao diện đồ họa được kết hợp cùng những chức năng lập lịch và đăng nhập mạnh mẽ.Vài chức năng chính:Tự động sao lưu những Folder cần thiết gồm cóDesktop, Downloads, Documents, Library, Music, Movies and Pictures.
Kéo thả file / Folder để sao lưu và phục hồi.
Sao lưu tăng dần - chỉ những phần sửa đổi được sao lưu để cải thiện hiệu quả.
Nén dữ liệu trong các giai đoạn truyền.
Tính bảo mật được nâng cao cùng mã hóa 128-bit SSL.
Hỗ trợ sao lưu ổ đĩa mạng hay ổ đĩa được ánh xạ.
Sao lưu dữ liệu từ nhiều máy tính vào một account.
Theo idrive.com


Link Tải IDrive cho Mac 1.3.9 mới nhất: