Tải IDrive Lite cho iOS

Link Tải IDrive Lite cho iOS chính thức:

IDrive Lite cho iOS là phần mềm sao lưu và khôi phục danh bạ từ /đến iPhone/iPad.

Chức năng:

Sao lưu danh bạ
Khôi phục danh bạ
Khôi phục toàn bộ số liên hệ
Khôi phục những số liên hệ được chọn
Khôi phục từ thiết bị khác
Khôi phục danh bạ từ tài khoản khác
Khôi phục từ bản trước
Xem địa điểm của số liên hệ
Định vị địa điểm hiện thời của những số liên hệ
Chọn số liên hệ để xem địa điểm hiện thời của bạn
Quản lý truy cập vào địa điểm của bạn
Cập nhật địa điểm của bạn
Bỏ tính năng định vị
Truy cập web để quản lý danh bạ
Minh Lộc


Link Tải IDrive Lite cho iOS mới nhất: