Tải Image Analyzer

Link Tải Image Analyzer chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Image Analyzer

Image Analyzer giúp bạn thay đổi kích thước, cắt xén hình ảnh, thêm vào những hiệu ứng, lọc hình ảnh, tự động thay chỉnh màu sắc, xóa bỏ hiện tượng mắt đỏ (red-eye)...và một tùy chọn cho bạn tạo một bộ hiệu ứng riêng để tiện sử dụng về sau.