Tải ImTOO OGG Converter 2.1

Link Tải ImTOO OGG Converter 2.1 chính thức:


ImTOO OGG Converter 2.1

ImTOO OGG Converter là trình chuyển đổi dễ dàng và có hiệu lực đối cùng chuyển đổi file OGG và chuyển đổi OGG thành MP3, OGG thành WAV, và giúp các giai đoạn chuyển đổi giữa OGG, MP3, WMA, WAV. Từ OGG thành MP3 Converter giúp cho thẻ ID3, và mọi thẻ ID3 cùng những file gốc có thể được dành riêng sau khi chuyển đổi. ImTOO OGG Converter cung cấp cho người sử dụng cách thức chuyển đổi định dạng file âm thanh cùng chỉ 1 vài cú nhấp chuột.

Sự chuyển đổi nhanh lẹ :- Hỗ trợ đa tính năng, và giải quyết theo khối trong các giai đoạn chuyển đổi.
- Hỗ trợ chắc chắn cho bộ giải quyết Intel Pentium 4 HT & Pentium D.
- Hỗ trợ chắc chắn cho bộ giải quyết Intel® Pentium4 Hyper-Threading và bộ giải quyết Pentium D ( 820, 830, và 840).
- Chuyển đổi cùng tốc độ nhanh và sự thật thi của nó được thực hiện nhanh một cách lạ kỳ, vượt xa cả sự mong đợi của bạn.
Theo softvnn


Link Tải ImTOO OGG Converter 2.1 mới nhất: